MONSANTO

GDO’ya Hayır Platfotmu, GDO’lu tohumpazarının lideri Monsanto firmasına karşı başlatılan uluslararası mücadeleyekatıldı. Monsanto’nun 100 yıllık tarihçesini anlattılar


GDO’ya Hayır Platfotmu, Genetiği değiştirilmiş organizmalı (GDO) tohumpazarının lideri Monsanto firmasına karşı başlatılan uluslararası mücadeleyekatıldı. Platform, canlı sağlığı üzerine yaşamsal riskleri olan ve her türlüekolojik tehdidin sorumlusu bu ve benzeri firmaları tarla ve sofralardan uzaktutmayı amaçlıyor. Günümüzde Monsanto, GDO‘lu tohum pazarının yaklaşık yüzde90‘ına hükmediyor; tarım ilacı ve küresel tohum pazarının ise liderlerindenbiri.
Tarım, ilaç ve tohum tekellerinden biri olan Monsanto’ya karşı GDO’ya HayırPlatformu dün TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıdaplatform adına açıklama yapan Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube BaşkanıAhmet Ataklı dünya üzerinde canlı yaşamını ve ekolojiyi tehdit eden ya dayıkıma uğratan ne kadar tehlikeli ve ölümcül unsur varsa sorumlusunun Monsantoolduğunu bildirdi.
Monsanto’nun Vietnam savaşında Amerikan ordusunun kullandığı Agent Orangeadlı zehrin üreticilerinden biri olduğunu bu zehir nedeniyle 400.000 kişininhayatını kaybettiği ve yarım milyon çocuğun sakat doğduğunu hatırlatan Ataklı,kirletici ve zehirli ürünlerini kurulduğu yıldan itibaren güvenilir ürünleriddiasıyla pazarlayan Monsanto’nun bu seferde GDO’lu ürünler için aynıifadeleri kullandığını ama ürettiği ve kullandığı her ürünün toprak, yer altıve üstü suları, hava, insan, hayvan ve böcekler için yok edici olduğunusöyledi.
Son olarak Monsanto ürünlerinin canlı sağlığı üzerine yaşamsal risklerinin,patentler ve biyolojik çeşitlilikte dahil olmak üzere hür türlü ekolojiktehdidin dünya genelinde tartışıldığı günümüzde dünya halklarının tarım,ilaç vetohum tekellerinden olan Monsanto’ya karşı başlattığı mücadelenin ülkemizde deyayılmasını isteyen GDO’ya Hayır Platformu üyeleri tarlalarımızı vesofralarımızı çok uluslu şirketlerin GDO’lu tohum ve gıdalarına terketmeyeceklerini söyledi.

Sakarinle başladı
1901’de Amerikan menşeli çok uluslu bir şirket olarak kurulan Monsanto’nuntarihçesi şöyle: İlk ticari faaliyeti, kanserojen bir madde olan Coca Cola içinüretilen yapay tatlandırıcı Sakarin ile başladı. 1920’lerde Poliklorlanmışbifeniller (PCB)’in üretimine başladı. Canlı sağlığına aşırı zararı saptanmışolan bu kimyasal ABD`de 1979’da yasaklandı. Ancak Monsanto, 2001’deki StockholmSözleşmesine kadar diğer ülkelerde bunların üretimine devam etti.


***


Sentetik
1941’de, gıda ürünlerinin de ambalajı olarak kullanılan sentetik polistiren(polystyrene) üretimine başladı. Günümüzde strafor olarak adlandırılanmaddelerin atıkları Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından 1980’deyayınlanan en zararlı atıklar listesinde. 1943-45 yılları arasında ise Monsantomerkezi araştırma departmanı, radyoaktif plutonyum saflaştırma, üretim venükleer silah yapım projesi olan Manhattan Projesinde yer aldı.

Böcek öldürücü
1944’de “İnsanlar ve hayvanlar için çok güvenilir” diye reklamları yapılanDDT’nin ilk üreticisi Monsanto’dur. Sıtmayı önlemek için çıkartılan bu zehir,dünyanın hemen hemen her yerinde tarımda böcek öldürücüsü olarak yıllarcakullanıldı. Daha sonra çevre ve canlı sağlığına verdiği zarar nedeniyle 1972’deyasaklandı.

Dioxin
1945’te tarım ilacı olarak geliştirdiği ot öldürücünün Dioxin maddesiniüretti. Kalp, karaciğer hastalıkları, üreme ve gelişme bozukluklarına yol açançok toksik bir kimyasal madde olan Dioxin, 1997’de Dünya Sağlık Örgütü’ncekanserojen olarak sınıflandırıldı.