EKİM

*Arıları kışa hazırlama bakımından Ekim ayı çok önemlidir. Bu ayda arılar tam bir kontrolden geçirilir. Ana durumları, yavru durumu, işçi arı durumu ve kışlık bal durumu kontrol edilir.
- Bizim bölgemiz için makul cümleler. Hani arıları kışa sokmadan önce durumlarını bilelim ve yapılacakları da yapalım gibi. Tabi burada hava şartları önemlidir. Havanın ısırmadığı ve tercihen sıcak olduğu bir günde bunları yapmak gerek.

Elde kalem varsa, arıların ve kovanların durumları kaydedilebilir. Böylece o an müdahale edemeyeceğimiz durumlar için gerekli hazırlığımızı yapıp müdahale etmemiz kolaylaşır.

* Anasız kovanlar birleştirilir.
- Yukarıda belirtilen kontroller sırasında, anasız kovan görülebilir. Böyle bir anasız kovanı, analı başka bir kovanla usulüne uygun olarak birleştirmekte büyük fayda vardır. Çünkü:
1-“Kışa güçlü giren, kıştan güçlü çıkar.”
2-Anasız kovanlar, güçlü de olsalar dişi yavru üretemeyecekleri için, bir düzensizlik, zayıflama ve bozulma girdabına sürüklenirler. Baharda zaten birleştirmek zorunludur.

* İşçi arısı az ve zayıf kovanlar kışı çıkaramayacağı için birleştirilmelidir.
- “İşçi arısı az” dediğinizde, “neye göre az” diye sorarım. Cevap: Kovanın erkek arı mevcuduna göre’dir. Böyle yazılmamalı. “Arı sayısı az” şeklinde yazılmalı.

“Kışa güçlü giren, kıştan güçlü çıkar”. Zayıf kovanlar, usulüne uygun olarak birleştirilir.
İşçi arı sayısı oransal olarak erkek arı sayısına göre belirgin bir azalma gösteriyor ise, kovanda arıza vardır.

* Mevcut durumu iyi olup, balı noksan olanlar varsa, ballı çerçeve verilir. Yoksa şurupla besleme yapılır. Kışa hazırlanan kovanlarda, yavru çürüklüğü hastalığına karşı koruyucu olarak, yemleme şurubuna teramisin katılır. Mozeraya karşı da koruyucu olarak fumidil-B şuruba katılarak yemleme yapılır.
- Buradaki sadece “şurupla besleme yapılır” sözünü tasvip ediyorum.

Hastalıktan korunmak için antibiyotik-ilaç kullanılmamalı. Cinayettir. Ancak, kekik suyu gibi organik (doğada kolaylıkla çözünen ve çevreye kalıcı zarar bırakmayan) direnç arttırıcıların usulüne uygun olarak kullanılmasının bir sakıncası olmadığına inanıyorum.

Esas mesele, temiz çalışmak ve sağlıklı dezenfeksiyondur.

* Ekim ayı sonlarında, etkili bir varoa mücadelesi yapılmalı ve arılar kışa varoadan temizlenmiş olarak girmelidir.
- Yöreden yöreye değişmekle beraber, bence mücadele, son bal alımından sonra ilk bahar başına kadar yapılabilir. Ancak neticeleri de buna göre olacaktır. Mücadele, elbette etkili olmalıdır.

*
Kışa hazırlanan kovanlarda, arıların kaplayabileceği kadar çerçeve kuluçkalıkta bırakılmalı, balı alınmalıdır.
- “balı” değil “fazla balı” olacak.

*
Arı mevcuduna göre, kovanda 10-20 kg. bal bırakılırsa, kış için yeterli olur.
- Yorum yok. Kimsenin de tarttığını zannetmiyorum. Zaten o noktaya geldiğinizde, gerekeni yapabilecek durumdasınız demektir.

* Kışa hazırlanan kovanlar yağmurdan korunmalı, uçma delikleri daraltılmalı, yağmur ve rutubetten korunmalıdır.
- Bu konu da ayrıca önemli. Şimdilerde 4-5 TL gibi fiyatlara kovan brandaları satılıyor. Bir alıp denemeyi düşünüyorum.

Islak kovan, daha kolay ısı kaybeden, mantar başta olmak üzere mikroorganizma faaliyetlerinin daha hızlı olduğu, daha çok ve kuvvetli temizlenmesi gerektiği için daha çok aşınan ve daha çabuk çürüyen kovandır. 150 TL lik kovanı korumak, arılarımızı korumak ve işçiliğimizi de azaltmak için 5 TL çok değil.

*
Varoa ilaçlamasına devam edilir.
- Gereksiz (tekrar) olmuş.

*
Kovan uçma delikleri daraltılmalıdır.
- Gereksiz (tekrar) olmuş.

* Arılar yerden yükseklikleri sağlanmalıdır.
- Kovanların altında hava sirkülasyonu sağlanırsa, rutubetle mücadele edilmiş olur. Bu önemlidir. Yukarıda izah ettim.

*
Kovanda hava akımı için arka kısmın, üç cm önden daha yüksek olması sağlanmalıdır.
- Mantıklı ama başka metodları kullanıyoruz. Bu husus, daha çok kovan içinde su varsa, akıp gitsin diye önem arz ediyor olmalı.

* Kovanların içine yağmur suyu girmemesi için gereken önlemler alınmalıdır. Bu nedenle kapaklar kovan gövdesine geçme olmalıdır.
- İşçiliğe bakar. İyi işçilik varsa su girmez.

*
Hazırlanan kovanlar kışlanacağı yerde rahatsız edilmemelidir.
- Arıların salkım durumunda olduğu zamanlarda, kovan sarsılır da salkım bozulursa, salkımdan aşağı düşün arıların yaşama şansı azalır. Merkezdeki azıcık yavru üşüyebilir. Salkımdaki arıların tekrar salkım oluşturması gerekir vs.

KASIM

* Ekim ayında yapılan işler tamamlanır. Zayıf ve anasız arılar birleştirilir.
- Makul /yukarıda açıklandı.

* Arılar yeteri besin bırakılmış kovanlarda kış uykusuna bırakılır.
- Arılar uyumaz. Uyuşurlar.

ARALIK

* Arılar kovanlarda kış dinlenmesine terk edilir.
- Hava sıcaklıklarına göre bu durum değişir. İlla kovana karışmamak gibi bir durum söz konusu değildir.

BİTTİ.BİTTİ.BİTTİ.BİTTİ.BİTTİ.BİTTİ.BİTTİ.BİTTİ.