Nötr dediğimiz ortamlarda H iyonu derişimi o,oooooo1’dir (10 üzeri -7).

H iyonu derişimi azalırsa, ortam bazik olur. H iyonu derişimi, bir basamak daha azalıp 0,00000001 (10 üzeri -8) olsun.

Bu tür rakamları kullanmak çok güç olduğundan, bu rakamlar yerine – logaritmaları kullanılır ve nötr ortamda pH 7, H iyonunun bir basamak azaldığı ortamda pH 8 olur. Yani pH, H iyonları derişiminin –logaritması demektir.

pH 7'den büyükse ortamda H iyonu az yani ortam bazik, pH 7'den küçükse ortam asidik'dir.

Bitkiler genel olarak nötr ya da hafif asidik ortamda daha iyi gelişirler. Bazı bitki besin elementleri, ancak uygun pH aralıklarında bitki tarafından alınabilir. Daha büyük ya da küçük pH’larda, ortamda olsa bile bitkiler tarafından alınamazlar.


(pH ile ilgili arasıra Net'te karşılaştığım iki yanlış var ;
1.Power of Hydrojen'in kısaltmasıdır, yazdığını görüyorum. p, Power'ın kısaltması değildir.

2.Yaygın düşüncenin tersine, asit ve bazlığın doğrudan ölçüsü olan pH, suyun sertliği ile ilgili fikir vermez. Örneğin, pH’nın yüksekliği Kireç’den kaynaklanıyorsa paralellik gösterebilir ama Potasyum(K)dan kaynaklanıyorsa pH yüksek olmasına rağmen, su sert değildir.)